Læringstaksonomi ODSA: Oppførsel

ODSA er en taksonomi som beskriver de fire viktigste atferdskategorier:

  • Organisasjon
  • Deltakelse
  • Selftillit
  • Autonomi

Mer informasjon kommer etterhvert.