Metafor: Om oss

Vårt hovedmål er å bidra til at alle er mer bevisste om hvordan de lærer og tar til seg ting.

Vi ønsker ikke bare fokus på feedup, feedback og feedforward, men ser også nærmere på læremetoder, tester og eksamener. Å ta til seg ny kunnskap kan være vanskelig nok. Er man bevisst på hvordan man går fram og hvordan man kan gå fram, så gjør det det litt enklere.

«Metafor» består av Herbert van-Vliet, Mattis Hovden Aas og Atle Hansson – og med oss har vi flinke forfattere, grafikere, teknologer og pedagoger, både norske og europeiske. Bl.a. jobber vi tett sammen med DocentPlus i Nederland, som gir ut bøker og programvare relatert til opplæring og utdanning.

Våre publikasjoner er del av en større satsning, da vi har mange tanker om skolegang, opplæring, å gjøre overgangen fra ungdomsskolen til VGS smidigere, ha forutsibare og klare vurderingsgrunnlag, økt eierskap til egen læring, formativ evaluering og mer. Disse tanker fører altså ikke bare til publikasjoner men også til (digitale) verktøy.

Org.nr. vårt er 825436162.
Kontakt: hei@metafor.no