Metafor: Om oss

Grunnen at Metafor finnes er ikke så mye oss, men heller deg.
Vårt hovedmål er å bidra til at alle er mer bevisste om hvordan de lærer og tar til seg ting.

Det handler ikke bare om å sette fokus på feedup, feedback og feedforward, men også kikk nærmere på læremetoden, tester og eksamener.
Å ta til seg ny kunnskap kan være vanskelig, og vi prøver å gjøre det litt enklere.

«Metafor» består for øyeblikket av Herbert van-Vliet, Mattis Hovden Aas og Atle Hansson – og med oss har vi flinke forfattere, grafikere, teknologer og pedagoger, både norske og europeiske. Bl.a. jobber vi tett sammen med DocentPlus i Nederland, som gir ut bøker og programvare relatert til opplæring og utdanning.

Våre publikasjoner er del av en større satsning, da vi har mange tanker om skolegang, opplæring, å gjøre overgangen fra ungdomsskolen til VGS smidigere, ha forutsibare og klare vurderingsgrunnlag, økt eierskap til egen læring, formativ evaluering og mer. Disse tanker fører altså ikke bare til publikasjoner men også til (digitale) verktøy, som blir testet rundt forbi.

Org.nr. vårt er 825436162.
Kontakt: hei@metafor.no