Atferdstaksonomi ODSA: Oppførsel, Deltakelse, Selvtillitt og Autonomi

ODSA er en taksonomi som beskriver de fire viktigste atferdskategorier:

  • Organisasjon
  • Deltakelse
  • Selvtillit
  • Autonomi

Atferd påvirker i stor grad læringen, og de fire kategoriene organisasjon, deltakelse, selvtillit og autonomi korrelerer med læringskategoriene reproduksjon, trening, transfer og innsikt.

Boken Supersmart: Gjennom Ungdomskolen er strukturert etter ODSA og tar for seg mange relevante emner innenfor de fire atferdskategoriene.