Læringstaksonomi RTTI: De 4 kognitive kategoriene

RTTI er en læringstaksonomi som beskriver de fire viktige kognitive læringskategoriene:

  • Reproduksjon: Det du skal kunne utenat.
  • Trening: Det du har øvd på og skal kunne.
  • Transfer: Det du bruker på din måte i nye situasjoner.
  • Innsikt: Det du forstår.

Fagstoff i bøkene, men også spørsmålene på tester kan deles inn i en av disse kategoriene, og skal støtte opp om læremålene på rett måte. Når elever vet hva som forventes blir læringen mer forutsibar og er det enklere å velge en læringsstrategi som fungerer for målet.

Du kan lese mer på https://rtti.no/